TANGENT LINE

Zrównoważony rozwój Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

Podstawowym celem oświadczenia jest zapewnienie inwestorom informacji o udostępnianych przez uczestników rynku finansowego produktach finansowych oraz ułatwienie poznania działań podejmowanych przez uczestników rynku finansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W rozumieniu Rozporządzenia SFDR spółka Tangent Line sp. z o.o. kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna, którą zarządza Tangent Line sp. z o.o. ASI SKA  stanowi produkt finansowy.

Tangent Line sp. z o.o. ASI SKA  nie przyjął jak dotąd strategii dotyczącej wprowadzania do działalności inwestycyjnej oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zarządzający nie przewiduje wystąpienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym i nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Związane jest to z profilem działalności tj. przeprowadzaniem inwestycji kapitałowych w projekty charakteryzujące się innowacją technologiczną lub produktową w wybranych branżach gospodarki, bez uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W przypadku zmiany założeń prowadzonej działalności Tangent Line sp. z o.o. ASI SKA rozważy branie pod uwagę takichniekorzystnych skutków.

Oświadczenie opiera się na następujących aktach:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852